Mohácsi történelmi emlékhely - Mohács

látnivalók Mohácson

Mohácsi történelmi emlékhely - Mohács

align=left A Mohácsi Történelmi Emlékhelyet az 1526. augusztus 29-ei mohácsi csata emlékére alakították ki a városunktól délre fekvő Sátorhely szomszédságában az esemény 450 éves évfordulóján, 1976-ban.

Szokatlan dolog egy vesztett csata helyén emlékparkot létesíteni, ám ez a tragédia jelképi értékűvé vált, s az egyik legmaradandóbb nyomot hagyta történelmi emlékezetünkben. A törökök elleni küzdelem másfél évszázados szenvedést indított el, sok szempontból meghatározva országunk történelmének, sorsának későbbi alakulását is.

Az érdeklődők Mohács irányából az eszéki útról lekanyarodva, a Sátorhelyre vezető, vadgesztenyefákkal szegélyezett úton közelíthetik meg a közel 8 hektárnyi, természetvédelmi területen fekvő emlékhelyet. A bejáratnál Pölöskei József ötvösművész bronzból készült kapuja magasodik ki a tájból. Hálószerkezetének motívumait a tömegsírokban feltárt csontok ihlették.

Beljebb haladva egy földbe süllyesztett, átriumos épület udvarába jutunk (ennek, s egyben az egész emlékhelynek a tervezője Vadász György Ybl- és Kossuth-díjas építészmérnök volt). E kiszolgáló létesítmény közepén áll Illés Gyula törött virágra emlékeztető szökőkútja. A fehér kőrózsa mély törésvonalai a három részre szakadt országot szimbolizálják. Az átrium mentén a csatával kapcsolatos történelmi, hadtörténeti és régészeti kiállítás tablóit tekinthetjük meg.

Az udvarból felvezető lépcsőkön a körkörös elrendezésű, erdősávokkal szegélyezett temetőkertbe érkezünk, melynek tervezője Zalay Buda kertészmérnök volt. Itt öt tömegsírt látunk, rendszertelenül elhelyezkedve. Bennük összesen mintegy négyszáz férfi holttestének maradványai nyugszanak. A tömegsírok között II. Lajos király, Tomori Pál, Kanizsai Dorottya, Szulejmán szultán és sok-sok névtelen vitéz fából faragott szobrait láthatjuk.

A fegyvereket és lovakat ábrázoló kopjafák sokasága eleven mozgást teremt a csendes sírkertben. Alkotóik Király József, Kiss Sándor, Kő Pál és ifj. Szabó István szobrászművészek voltak. Néha egy-egy látogató megkongatja a zsindelytetős kis lélekharangot, amelynek hangja tovább fokozza a sírkert magasztos hangulatát.

A tíz méter magas, tölgyfából készült keresztet a csatában elhunyt keresztények tiszteletére emelték 1990-ben. (Szökőcs Béla)

Az emlékhely április 1-jétől október 31-éig hétfőtől vasárnapig 9-18 óráig tart nyitva. Telefonszám: 69/382-130, 69/382-130
 • 

  Mohácsi látnivalók

  • Fogadalmi templom - Mohács

   Mohács
   A Csatatéri Emléktemplom vagy más néven Fogadalmi templom építése páratlan nemzeti összefogással valósult meg. A kezdem...

  • Belvárosi plébánia templom - Mohács

   Mohács
   A mai épület egy korábbi templom alapjain 1766-70-ig létesült, tornyát 1782-ben építették hozzá. A bejáratot homokkőb...

  • Busóház - Mohács

   Mohács
   A műfajilag nehezen meghatározható látványosság sajátos egyvelege a panoptikumnak és a néprajzi kiállításnak. A 100-12...

  • Csatatéri emlékkápolna - Mohács

   Mohács
   1816-ban Király József pécsi püspök építtette az ütközetben elesettek emlékére. A klasszicista kápolnában Dorffmeiste...

  • Evangélikus templom - Mohács

   Mohács
   Az 1942-ben épült templom egyszerű, árkádos stílusú, nyolcvan főt befogadó épület. Belépve azt tapasztalhatjuk: benső...

  • Ferences templom - Mohács

   Mohács
   A Ferences templom és az egykori kolostor épülettömbje a városképet meghatározó épületegyüttes. 1724-től 1771-ig épí...

  • Gimnázium - Mohács

   Mohács
   Az épület eredetileg a pécsi püspökök nyári pihenőhelyül szolgáló palotája volt. A magyarországi késő barokk épít...

  • Hősök parkja - Mohács

   Mohács
   A századelő óta a hajdan volt kopár vásártér mára látványos pihenőparkká fejlődött Árkay Bertalan elképzelései al...

  • Iparosház - Mohács

   Mohács
   Mohács legrégebbi műemléke a Kisfaludy u. 2/b szám alatti épület. Az eredetileg egy szerb kereskedő családjának otthont ...

  • Kanizsai Dorottya Múzeum - Mohács

   Mohács
   Eredeti anyagát a II. Lajos Múzeumegyesület még az 1900-as évek elején kezdte gyűjteni. A földszinti teremben időszakos k...

  • Kossuth Filmszínház Galéria - Mohács

   Mohács
   A Mohácsi Kossuth Filmszínház-Galéria négy - Mohács néprajzával, történelmével, helytörténetével kapcsolatos - kiál...

  • Mohácsi történelmi emlékhely - Mohács

   Mohács
   A Mohácsi Történelmi Emlékhelyet az 1526. augusztus 29-ei mohácsi csata emlékére alakították ki a városunktól délre fe...

  • Püspöktemplom - Mohács

   Mohács
   Más néven Külvárosi vagy Szent Kereszt templom, melyet 1742-ben Berényi Zsigmond pécsi püspök épített. A templomnak nemc...

  • Református templom - Mohács

   Mohács
   A templom 1787-1790 között épült. Meglepően tágas belső terében mintegy háromszáz ember számára található ülőhely....

  • Szent Miklós Vízi- és Taposómalom - Mohács

   Mohács
   A mohácsi műemlék vízimalom azon kevés malmok egyike, melyben ma is kövekkel történik az őrlés. A malom gyűjteménye ki...

  • Szent Rókus-kápolna - Mohács

   Mohács
   A Kossuth Lajos utca katolikus temető felőli végénél balra egykor a város egyik legrégebbi építménye, a Szent Rókus-ká...

  • Szerb-ortodox templom - Mohács

   Mohács
   A török veszedelem elől hazánkban védelmet kereső szerbek 1732-ben építették templomukat, melynek 48 méter magas, karcs...

  • Városháza - Mohács

   Mohács
   Az épületet, akárcsak a fogadalmi emléktemplomot, Árkay Aladár budapesti építész tervezte. Halála után a munkát fia Be...

  • Lengyel hősök emlékműve - Mohács

   Mohács
   Szemben az iskolával, a Szepesy park délnyugati részében áll 1931 óta Lechner Jenő építész és Martinelli Jenő szobrás...

  • Tűzoltó Szent Flórián szobra - Mohács

   Mohács
   A Török presszó jellegzetes épületénél 2 a II. Lajos utcába bekanyarodva szép, XVIII-XIX. sz.-i lakóházakat láthatunk....

  oldalak: 1 |
  
   
Település ismertető
 • Mohács

  Mohács közel 20 ezer lakosú város Baranya megyében, Magyarország legdélebbi Duna-parti települése. 2007-től Mo...

Szállások Mohácsonés környékén